ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο

By October 3, 2018 March 13th, 2019 No Comments
Διπολική Διαταραχή

Είναι η φάση όπου ο πάσχοντας βιώνει πέντε η περισσότερα από τα πιο κάτω συμπτώματα κατά τη διάρκεια δυο εβδομάδων και περιγράφουν μια αλλαγή στην προηγούμενη λειτουργικότητα – τουλάχιστον το ένα από τα συμπτώματα είναι:
1) καταθίπτική διαταραχή
2)απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης

  1. Καταθλιπτική διαταραχή στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας , σχεδόν καθημερινά όπως φαίνετε από την υποκειμενική αναφορά (κενό, απελπισία, θλίψη)
  2. Έντονη ελάττωση του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης σε όλες ή σχεδόν όλες τις δραστηριότητες στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, σχεδόν καθημερινά
  3. Σημαντική απώλεια βάρους ενώ δεν έχει κάνει δίαιτα ή αύξηση του βάρους ή ελάττωση ή ελάττωση ή αύξηση της όρεξης σχεδόν καθημερινά
  4. Αϋπνία ή υπερυπνία σχεδόν καθημερινά
  5. Ψυχοκοινωνική διέγερση ή επιβράδυνση σχεδόν καθημερινά
  6. Κόπωση ή απώλεια της ενεργητικότητας σχεδόν καθημερινά
  7. Αισθήματα αναξιότητας ή υπέρμετρης ή απρόσφορης ενοχής τα οποία πιθανόν να είναι παραληρητικά σχεδόν καθημερινά
  8. Ελάττωση της ικανότητας να σκεφτεί ή να συγκεντρωθεί ή αναποφασιστικότητα σχεδόν καθημερινά
  9. Επανερχόμενες σκέψεις θανάτου, επανερχόμενος αυτοκτονικός ιδεασμός χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο , ή απόπειρα αυτοκτονίας ή συγκεκριμένο σχέδιο για να αυτοκτονήσει

Τα συμπτώματα προκαλούν κλινικά σημαντική ενόχληση ή έκπτωση των κοινωνικών επαγγελματικών ή άλλων σημαντικών περιοχών της λειτουργικότητας.

Το επεισόδιο δεν οφείλεται στις άμεσες φυσιολογικές δράσεις μια ουσίας ή μις άλλης γενικής σωματικής κατάστασης.

Leave a Reply