ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Μ.Ο.Β (Management Of my Bipolarity) έχει σχεδιαστεί από την ερευνητική ομάδα της παρούσας μελέτης στα πλαίσια διδακτορικών σπουδών. Φορέας εκπαίδευσης είναι το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Κύριος στόχος της πλατφόρμας Μ.Ο.Β είναι ο συνδυασμός της πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των πασχόντων με Διπολική Διαταραχή , με σκοπό την αυτό-διαχείριση συμπτωμάτων της Διπολικής Διαταραχής (ΔΔ). Αυτό σημαίνει πως αναμένεται οι πάσχοντες που θα συμμετέχουν στη μελέτη Μ.Ο.Β θα αποκτήσουν δεξιότητες όπου θα οδηγήσουν σε έγκαιρο εντοπισμό και διαχείριση συμπτωμάτων υποτροπής της Διπολικής Διαταραχής. Το επιστημονικό περιεχόμενο των συναντήσεων αυτών έχει δομηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο των Colom&Vieta (2006) και της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας.

Δυνατότητα συμμετοχής στη μελέτη Μ.Ο.Β θα έχουν όλα τα άτομα τα οποία έχουν διαγνωστεί με Διπολική Διαταραχή ή πιστεύουν πως πληρούν κριτήρια Διπολικής Διαταραχής. Όσα άτομα εμπίπτουν στη δεύτερη κατηγορία μπορούν να επικοινωνήσουν με την ερευνητική ομάδα για περαιτέρω πληροφορίες.

Η είσοδος σε συγκεκριμένες παραμέτρους της πλατφόρμας Μ.Ο.Β όπως «αυτοδιαχείριση», «ερωτηματολόγια» και «φάκελος» θα πραγματοποιείται με κωδικούς πρόσβασης όπου θα δίνονται δωρεάν στα άτομα που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στη μελέτη. Σημειώνεται επίσης πως, οι συμμετέχοντες θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή και μετά την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής

Οι διδακτορικές σπουδές της κύριας ερευνήτριας έχουν χρηματοδοτηθεί από τον οργανισμό Νεολαίας και το πρόγραμμα φοιτητές σε δράση.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΔΙΑΧΡΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

Άννα Χατζηιωάννου (κύρια ερευνήτρια μελέτης Μ.Ο.Β)

H Άννα Χατζηιωάννου είναι Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας και εργάζεται στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του κράτους τα τελευταία 8 χρόνια, παράλληλα είναι Ψυχοθεραπεύτρια στη Γνωστική Συμπεριφορική Προσέγγιση.

Στην παρούσα φάση είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ) και συγκεκριμένα στη κατεύθυνση Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.

Είναι κάτοχος πτυχίου στη Νοσηλευτική από το ΤΕ.ΠΑ.Κ (2007) καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερς στην Προηγμένη Νοσηλευτική και φροντίδα ψυχικής υγείας (Αdvance Μental Νurse Practitioner) από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Επίσης κατέχει δίπλωμα στην συμβουλευτική των εξαρτήσεων από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην Ενδυνάμωση Χρόνιων Πασχόντων από το Τurun University of Τurku-Finland.

Συμμετείχε σε αρκετά επιστημονικά συνέδρια ως κύρια εισηγήτρια και δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα σε εγκεκριμένα διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά. Συνεργάζεται με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ειδικός επιστήμονας από το 2015 παραδίδοντας μαθήματα σε φοιτητές Νοσηλευτικής και συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Κατέχει κλινική εμπειρία τόσο σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο στη διαχείριση Νευρο-νοητικών /Νευρο-βιολογικών διαταραχών και στη κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κύρια στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση πασχόντων με Νευρο-νοητικές/Νευρο-βιολογικές διαταραχές όπως Διπολική διαταραχή και κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών.

Διπολική Διαταραχή

Δρ. Μαρία Καρανικόλα (Επιστημονικά υπεύθυνη μελέτης Μ.Ο.Β)

Η Μαρία Καρανικόλα κατέχει τη θέση Επίκουρης Καθηγήτριας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ) από το 2008.

Είναι κάτοχος πτυχίου στη Νοσηλευτική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1999), καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερς στην Ψυχική Υγείας (2001) και διδακτορικού τίτλου στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (2006) από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Συμμετέχει ως επιστημονικά υπεύθυνη σε διδακτορικές και μεταπτυχιακές μελέτες καθώς επίσης ως επιστημονικά υπεύθυνη σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Συμμετείχε σε πολλά επιστημονικά συνέδρια ως κύρια εισηγήτρια και δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα σε εγκεκριμένα διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.

Επίσης συμμετείχε σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά ως μέλος επιστημονικής επιτροπής. Η κλινική της εμπειρία ως Νοσηλεύτριας σε ποικίλα περιβάλλοντα φροντίδας υγείας είναι πολυετής, συμπεριλαμβανομένων και των δομών ψυχικής υγείας.

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιστρέφονται γύρω από τη σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος παροχής φροντίδας και της νευρο-νοητικής υγείας των επαγγελματιών και των χρηστών των υπηρεσιών υγείας.

Διπολική Διαταραχή

Δρ Ευριδίκη Παπασταύρου (Mέλος επιστημονικής επιτροπής)

Η Ευρυδίκη Παπασταύρου είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια, και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ

Είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου στη Νοσηλευτική από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Νοσηλευτική από Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπρόσθετα κατέχει πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Δίπλωμα στη Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Διοίκηση από την Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου. Είναι πρόεδρος του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ και κύρια επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος Δράσης COST EU CA15208.

Συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση της Επιτροπής Ηθικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ, της οποίας υπήρξε η πρώτη πρόεδρος και επιπλέον διορίστηκε ως μέλος της Επιτροπής Εθνικής Βιοηθικής Κύπρου για δύο θητείες. Είναι αποδέκτης 11 ερευνητικών επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς όπως η ΕΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην φροντίδα και σε συναφή θέματα, όπως το φορτίο της περίθαλψης, η οργάνωση της περίθαλψης και της περίθαλψης της νοσηλευτικής φροντίδας.

Επιπρόσθετα είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής 3 εθνικών και 3 διεθνών επιστημονικών περιοδικών και κριτής σε 22 διαφορετικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα 120 επιστημονικά άρθρα με σύστημα κριτών.

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Δρ Ανδρέας Χατζηττοφής (Μέλος επιστημονικής επιτροπής)

O Ανδρέας Χατζηττοφής είναι Ψυχιάτρος και εργάζεται στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του κράτους τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι κάτοχος πτυχίου Ιατρικής (2007) από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ακολούθως έχει παρακολουθήσει μετεκπαίδευση και ειδίκευση στην Ψυχιατρική στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Καρολίνσκα, Σουηδίας (2008), όπου και συνέχισε να εργάζεται και κλινικά ως επιμελητής. Παράλληλα έχει λάβει διδακτορικό τίτλο στο γνωστικό επίπεδο των νευρο/βιολογικών – νευρο/ψυχιατρικών διαταραχών.

Αποτέλεσε ερευνητικό μέλος στο Κέντρο Ψυχιατρικής έρευνας, Τμήμα κλινικών Νευροεπιστημών του Ινστιτούτου Καρολίνσκα, Σουηδίας και στην παρούσα φάση στο Πανεπιστήμιο του Ούμεο Σουηδίας. Το 2017-2018 διετέλεσε Επισκέπτης Λέκτορας Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και ακολούθως στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγεία.

Έχει συμμετάσχει σε αρκετά επιστημονικά συνέδρια ως κύριος εισηγήτής και δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα σε εγκεκριμένα διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά. Αποτελεί μέλος του ερευνητικού προσωπικού και αποπεράτωσε την διδακτορική διατριβή του στο Τμήμα κλινικών νευροεπιστημών του Ινστιτούτου Καρολίνσκα. Επιπρόσθετα, συμμετείχε στην εκπαίδευση στην ψυχιατρική των φοιτητών ιατρικής και έχει διδάξει τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αποτελούν το βιολογικό υπόστρωμα των ψυχιατρικών παθήσεων, με έμφαση στις διαταραχές της διάθεσης, την αυτοκτονία, τις σεξουαλικές διαταραχές, την ψυχονευροενδοκρινολογία και έχει δημοσιεύσει πρωτότυπες εργασίες σε ιατρικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας.