MOB

Register For This Site

Είμαι ενημερωμένος πως οι αυτοκτονικές σκέψεις είναι ένα από συμπτώματα της κατάθλιψης και της συνεπακόλουθης απελπισίας ή του συναισθηματικού πόνου που βιώνω. Αυτές οι αυτοκτονικές σκέψεις που βιώνω είναι σημαντικό να τις διαχειριστώ όπως και τα άλλα συμπτώματα που είναι αποτέλεσμα της Διπολικής διαταραχής. Είναι σημαντικό βέβαια η συμπεριφορά μου να μην είναι αποτέλεσμα αυτών των σκέψεων και είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να φροντίσω τον ευατό μου και να τον κρατήσω ασφαλισμένο μέχρι να καταφέρω να διαχειριστώ αποτελεσματικά τις σκέψεις μου.

Η ιστοσελία www.mob.com.cy συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Loading …

Registration confirmation will be emailed to you.


← Go to Διαχείριση Διπολικής Διαταραχής