ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μανιακό / Υπομανιακό ή καταθλιπτικό επεισόδιο με μεικτά στοιχεία

By December 13, 2018 March 13th, 2019 No Comments
Διπολική Διαταραχή

Μανιακό ή υπομανιακό επεισόδιο με Μικτά στοιχεία

Πληρούνται τα κριτήρια για Μανιακό Επεισόδιο ή Υπομανιακό επεισόδιο, και τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα συμπτώματα είναι παρόντα κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του τρέχοντος  ή πιο πρόσφατου Επεισοδίου Μανίας ή Υπομανίας.

Α. Τα κριτήρια πληρούνται για μείζον καταθλιπτικό Επεισόδιο και τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα μανιακά/ υπομανιακά συμπτώματα ήταν παρόντα κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του τρέχοντος ή του πιο πρόσφατο επεισοδίου κατάθλιψης

 1. Εμφανής δυσφορία ή καταθλιπτική διάθεση όπως φαίνεται είτε από την υποκειμενική αναφορά (π.χ αισθάνεται θλίψη ή κενό) ή με την παρατήρηση των άλλων (π.χ φαίνετε ευσυγκίνητος )
 2. Έντονη ελλάτωση του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης σε όλες ή σχεδόν όλες τις δραστηριότητες όπως φαίνετε από τον υποκειμενική εκτίμηση είτε με την  παρατήρηση των άλλων)
 3. Ψυχοκινητική διέγερση σχεδόν καθημερινά (παρατηρήσιμη από τους άλλους, όχι μόνο υποκειμενικά αισθήματα ανησυχίας ή επιβάρυνσης
 4. Κόπωση ή απώλεια τα ενεργητικότητας
 5. Αισθήματα αναξιότητας ή υπέρμετρης ή απρόσφορης ενοχής ( όχι μόνο αυτομορφή ή ενοχή επειδή είναι πάσχοντας)
 6. Επανερχόμενες σκέψεις θανάτου (όχι μόνο φόβος θανάτου ) επανερχόμενος αυτοκτονικός ιδεασμός χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο ή απόπειρα αυτοκτονίας

Β. Τα μικτά συμπτώματα είναι παρατηρήσιμα από τους άλλους και αντιπροσωπεύουν μια αλλαγή από συνήθη συμπεριφορά του ατόμου

Γ. Για άτομα των οποίων τα συμπτώματα πληρούν τα κριτήρια του επεισοδίου για τη μανία αλλά και για την κατάθλιψη ταυτόχρονα, η διάγνωση θα πρέπει να είναι μανιακό επεισόδιο, με μικτά στοιχεία, οφειλόμενο σε σαφή δυσλειτουργία και κλινική βαρύτητα της πλήρους μανίας

Δ. Τα μικτά συμπτώματα δεν οφείλονται στις άμεσες φυσιολογικές δράσεις μιας ουσίας (π.χ ουσία κατάχρησης, φάρμακο άλλης θεραπείας)

 

Καταθλιπτικό επεισόδιο με Μικτά στοιχεία

Πληρούνται τα κριτήρια για Μανιακό Επεισόδιο ή Υπομανιακό επεισόδιο, και τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα συμπτώματα είναι παρόντα κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του τρέχοντος  ή πιο πρόσφατου Επεισοδίου κατάθλιψης

Α. Τα κριτήρια πληρούνται για μείζον καταθλιπτικό Επεισόδιο και τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα μανιακά/ υπομανιακά συμπτώματα ήταν παρόντα κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του τρέχοντος ή του πιο πρόσφατο επεισοδίου κατάθλιψης

 1. Ανεβασμένη, διάχυτη διάθεση
 2. Διογκωμένη αυτοεκτίμηση ή αίσθημα μεγαλείου
 3. Μεγαλύτερη ομιλητικότητα από ό,τι συνήθως , η πίεση να συνεχίσει να μίλα
 4. Φυγή ιδεών ή υποκειμενική αίσθηση ότι οι σκέψεις καλπάζουν
 5. Αύξηση της στοχοκατευθυνόμενης δραστηριότητας (κοινωνικά στην εργασία ή στο σχολείο ή σεξουαλικά)
 6. Αυξημένη ή υπέρμετρη εμπλοκή σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλη πιθανότητα για οδυνηρές συνέπειες (π.χ διενεργεί χωρίς περιορισμούς υπερβολικές αγορές, σεξουαλικές αδιακρισίες ή ανόητες επιχειριασιακές επενδύσεις)
 7. Μειωμένη ανάγκη για ύπνο (νιώθει ότι αναπαύτηκε, παρότι κοιμήθηκε λιγότερο από το συνηθισμένο. Πρέπει να αντιπαραβάλλεται με την αϋπνία)

Β. Τα μικτά συμπτώματα είναι παρατηρήσιμα από τους άλλους και αντιπροσωπεύουν μια αλλαγή από συνήθη συμπεριφορά του ατόμου

Γ. Για άτομα των οποίων τα συμπτώματα πληρούν τα κριτήρια του επεισοδίου για τη μανία αλλά και για την κατάθλιψη ταυτόχρονα, η διάγνωση θα πρέπει να είναι μανιακό επεισόδιο, με μικτά στοιχεία, οφειλόμενο σε σαφή δυσλειτουργία και κλινική βαρύτητα της πλήρους μανίας

Δ. Τα μικτά συμπτώματα δεν οφείλονται στις άμεσες φυσιολογικές δράσεις μιας ουσίας (π.χ ουσία κατάχρησης, φάρμακο άλλης θεραπείας)

Leave a Reply